Hemoglobin - Massor med information om Hemoglobin


Hemoglobin - Sala Vårdcentral (Möklinta) Familjeläkare

Hemoglobin och blodprov hos Sala Vårdcentral (Möklinta) Familjeläkare i Sala

I Sala finns det 2 vårdcentraler eller liknande som kan hjälpa till att ta blodvärden och mäta nivån på hemoglobinet varav Sala Vårdcentral (Möklinta) Familjeläkare är en av dem. Både tillgänglighet och svarstid kan variera när du mäter ditt hemoglobin och andra blodvärden och om du har bråttom kan det vara en bra att kolla med andra som kan ta ditt hemoglobin i Sala eller i Västmanlands län.


Ifall du tar kontakt med en vårdgivare för att ta blodprov när du varit hängig eller sjuk en längre tid kan vara bra att var påläst gällande blodbrist och kosthållning. Viss information om hemoglobin kan du hitta genom att besöka Sala Vårdcentral (Möklinta) Familjeläkare eller liknande organisationers hemsidor men även här på www.hemoglobin.se. Även om det förekommer fler som kan ta blodprov och mäta hemoglobin och andra blodvärden i Sala liknande Sala Vårdcentral (Möklinta) Familjeläkare bör du välja den vårdgivare som är närmast.
Lättast kommer du i kontakt med Sala Vårdcentral (Möklinta) Familjeläkare som kan hjälpa dig ett blodprov för att mäta ditt värde på hemoglobin enligt nedan:


Sala Vårdcentral (Möklinta) Familjeläkare

Järnvägsgatan 7A

733 38 Sala

0224-584 00